Participar des de les entitats de 2n i 3r nivell

Quin pot ser el nostre plantejament?

  • Valorar quins són els objectius que són assimilables (que podem assumir i incloure o que ja consten en el nostre Pla anual de treball)
  • Escollir-los i decidir si o quin és el nivell d’incidència que tindran en cadascuna de les “capes “ que té la nostra organització (una federació es pot plantejar reptes/actuacions que potser no es planteja que puguin ho hagin d’entomar les entitats que la formen, o bé hi ha actuacions que impacten sobre tots els nivells,..).
  • Assumir reptes propis i proposar actuacions a les “capes” de l’entitat per treballar en sintonia amb l’ideari, l’estil, etc...
  • Inspirar la millora en aquells aspectes claus del PNAV que l’entitat identifiqui que poden veure’s reforçats i beneficiats d’una suma d’agents i buscar sinergies i aliances que ho facin possible.

Us animem a fer Pla:

Podeu donar a conèixer les vostres actuacions a través del FORMULARI DE RECOLLIDA D’ACTUACIONS
Podeu compartir el vostre coneixement per impulsar i inspirar la feina d’altres través de l’Espai PNAV 2014-2015 de Xarxanet.org
Podeu conèixer les actuacions que plantegen els diferents agents per avançar en el PNAV 2014-2015 a través de l’espai TOTS FEM PLA