Quins reptes planteja el Pla?

La idea d’aquesta estratègia conjunta i d’aquesta nova visió sobre el Pla i el seu desplegament demana que cadascun dels agents que estan convidats a fer Pla pugui conèixer, intuir i visualitzar, quins i reptes els planteja el PNAV 2014-2015, i com des del treball de tots podem aconseguir superar-los i generar oportunitats de creixement i enfortiment mutus.

Els principals reptes del Pla són

Aconseguir que sigui una estratègia:
  • Per a tots (entitats, administracions, empreses, sectors)
  • De tots (participada i accionada des d’entitats, administracions, el propi voluntariat i els altres agents)
  • Que aglutini (tots a la una)
  • Que permeti i animi la sincronia d’actuacions “comunes” (alhora parlem del mateix i treballem en xarxa)
Aconseguir que la seva execució generi impacte positiu:
  • Faci avançar cap als resultats esperats
  • Aconsegueixi una millora substancial en els objectius i aspectes que (en el territori/en el sector) s’hagin prioritzat.