Antecedents: PNAV 2008-2011

El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (PNAV), va ser aprovat l’any 2008, per als anys que van de 2008 a 2011. A finals de l’any 2102, Per Acord de Govern de 13.11.12 va ser prorrogada la seva vigència, mentre s’iniciava el debat i els treballs d’elaboració d’un nou Pla.

El 2012 la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), del Departament de Benestar Social i Família va encarregar a la Fundació Pere Tarrés- Estudis i consultoria, l’avaluació del Pla d’execució del Pla Nacional de l’Associacionisme i el voluntariat (PNAV) per als anys 2010 i 2011. En concret, l’objecte d’estudi de l’esmentada avaluació són les actuacions previstes i/o executades durant aquestes anualitats.
Aquesta segona avaluació del PNAV - l’any 2010 es realitzà la primera avaluació externa del PNAV corresponent a l’execució de 2009 – va tenir en compte els resultats de la primera avaluació, si bé es va dotar d’una metodologia quantitativa i qualitativa que va permetre una lectura més ajustada i detallada de les dades, també fruit de la interrelació entre els factors qualitatius i quantitatius.

Al llarg del procés d’avaluació, l’equip d’investigadors Consultoria i Estudis - Fundació Pere Tarrés va analitzar un total de 361 actuacions, i entrevistà 39 persones de 25 organismes en el Pla d'execució 2010 i 2011.

Podeu consultar tota la informació referida a l’avaluació en els documents següents:

  1. Presentació resum: Avaluació PNAV Execució 2010-2011, que és un extracte del document de text Informe final Avaluació PNAV
  2. Presentació resum: Grau de Resposta als reptes 2010, que presenta en detall valoratiu de les mesures que recull Del PNAV em relació a l’execució 2010.
  3. Presentació resum: Grau de Resposta als reptes 2011, que presenta el detall valoratiu de les mesures que recull Del PNAV em relació a l’execució 2011.
  4. Informe final Avaluació Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) 2010-2011.