Formulari de recollida d'actuacions del PNAV (presentades per entitats sense ànim de lucre, empreses i administracions públiques)

Benvolguts/benvolgudes,

Per tal d’aconseguir que el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015 generi un impacte positiu avançant cap als resultats esperats per a l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat, cal treballar amb la idea que aglutini el màxim d’actuacions entorn els reptes que es planteja i permeti i animi la sincronia d’actuacions i el treball en xarxa entre les entitats, i entre aquestes i els altres agents.

Aquest formulari vol ser una eina que permeti que qualsevol dels agents que s'hi relacionen faci públiques les actuacions que duen a terme entorn els reptes que planteja el Pla, per tal que d’altres entitats i agents públics i privats puguin tenir-ne coneixement, intercanviar punts de vista i treballar en xarxa per a l’enfortiment de l’associacionisme i el voluntariat.

Per tal de facilitar l'emplenament del formulari i fer-lo àgil la major part de preguntes són tancades (selecció opcions).

Per veure les preguntes i facilitar l’emplenament del formulari electrònic, podeu consultar la Guia del formulari.

Criteris per la publicació de les actuacions proposades

Per tal de donar resposta als objectius que es planteja aquesta eina, i assegurar la qualitat mínim del contingut que es farà públic, les actuacions es validaran a fi de garantir que: a. Les activitats proposades responguin al PNAV b. Provinguin d’una entitat sense ànim de lucre c. Que el seu contingut no atempti contra els drets humans. Un cop validades es faran públiques i es podran visualitzar en línia través del web voluntariat.org i del portal xarxanet.org

A.1. Dades de l'entitat