• Ajuntament del Prat de Llobregat
 • El Prat de Llobregat
 • www.elprat.cat/voluntariat
 • Formació per a entitats
 • 2015
 • Actuació (conjunt d'activitats que s'allarguen en el temps més enllà d'un fet o acció puntual
 • Territorial - Local
 • El Prat de Llobregat
 • El Punt de Voluntariat ofereix diverses formacions per a entitats en matèria de participació interna i gestió del voluntariat
 • Garantir que les entitats tenen les eines suficients per a gestionar les persones que participen de forma voluntària a la seva entitat.
 • Coordinadors/es de voluntariat | Responsables i membres de la junta | Socis/es de l'entitat | Personal contractat | Entitats i associacions (a més de la vostra)
 • www.elprat.cat/voluntariat
 • A tots 2
 • Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat
 • Establir espais de trobada i vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat, fent especial atenció a l'encaix territorial | Aglutinar el sector entorn uns valors i estàndards propis del model català del voluntariat (MCdV) | Col·laborar des de la vessant tècnica i econòmica amb les entitats per millorar la seva sostenibilitat
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, cercant la proximitat territorial | Consolidar l'estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l'encaix amb qualitat del voluntariat | Apoderar les entitats per a la gestió de la formació del seu voluntariat i la seva gestió
 • Reconèixer i visualitzar el rol del coordinador de voluntariat a les entitats i persones voluntàries | Detectar noves necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat | Capacitar els i les coordinadors/es de voluntariat per a fer la seva tasca 8gestió i acompanyament) i facilitar-los recursos i eines per a la gestió dels processos que han de dur a terme | Reconèixer els drets i deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre voluntaris i entitats | Clarificar el paper del personal contractat per l'entitat i la relació de servei i l'encaix que s'estableix amb l'equip de voluntariat | Capacitar les persones responsables de dissenyar i impartir la formació interna i bàsica del voluntariat en el si de les entitats i facilitar-los eines i recursos per a gestionar amb qualitat el pla de formació i els itineraris formatius del seu voluntariat