• Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris
 • Assosiacio
 • Barcelona
 • www.casaldelsinfants.org
 • Trobada Anual
 • 2015
 • Acció, acte concret, fet o activitat puntual
 • Territorial - Nacional
 • La Trobada Anual 2015 de l'entitat, oberta fonamental a l'equip de col·laboradors/es de l'entitat ha girat al voltant de la interculturalitat a la societat actual. Amb el suport d'entitats, professionals i voluntaris/es amb experiència en l'àmbit.
 • Ha esdevingut un espai de diàleg, reflexió, sensibilització i cohesió de l'equip dels diversos barris, creant espai de xarxa.
 • Voluntaris/àries | Coordinadors/es de voluntariat | Responsables i membres de la junta | Socis/es de l'entitat | Personal contractat | Entitats i associacions (a més de la vostra)
 • A tots 2
 • Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat | Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el pla d'acció de l'entitat com a elements interns d'autocontrol de la despesa
 • Establir espais de trobada i vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat, fent especial atenció a l'encaix territorial | Aglutinar el sector entorn uns valors i estàndards propis del model català del voluntariat (MCdV)
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, cercant la proximitat territorial | Consolidar l'estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l'encaix amb qualitat del voluntariat
 • Organitzar campanyes per donar a conèixer i sensibilitzar els diferents agents sobre l'associacionisme i el voluntariat i la seva tasca i el rol en el si de la comunitat | Detectar noves necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat
 • Elena
 • Hereu Dewin
 • ehereu@casaldelsinfants.org
 • Responsable de Voluntariat