• Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris
 • Barcelona
 • www.casaldelsinfants.org
 • Formació Inicial per nous voluntaris/es
 • 2014-2015
 • Procediment o protocol intern
 • Territorial - Nacional
 • La Formació Inicial per a futurs voluntaris/es és una sessió participativa de 2 hores de duració, al voltant de l'entitat i la seva tasca i del paper que juga el voluntariat social.
 • Volem oferir una visió global de l'entitat i dels valors i missió dels voluntaris/es i del què comporta assumir el compromís de col·laboració. Exposar la normativa i el protocol de prevenció d'abusos.
 • Voluntaris/àries | Coordinadors/es de voluntariat | Ciutadania
 • A tots 2
 • Estimular la pràctica de la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats
 • Elaborar estratègies que garanteixin a les entitats treballar amb transparència i establir mecanismes de control | Aglutinar el sector entorn uns valors i estàndards propis del model català del voluntariat (MCdV)
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, cercant la proximitat territorial | Consolidar l'estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l'encaix amb qualitat del voluntariat | Apoderar les entitats per a la gestió de la formació del seu voluntariat i la seva gestió
 • Reconèixer i visualitzar el rol del coordinador de voluntariat a les entitats i persones voluntàries | Reconèixer els drets i deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre voluntaris i entitats | Clarificar el paper del personal contractat per l'entitat i la relació de servei i l'encaix que s'estableix amb l'equip de voluntariat
 • Elena
 • Hereu Dewin
 • ehereu@casaldelsinfants.org
 • Responsable de Voluntariat