• Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris
 • Barcelona
 • www.casaldelsinfants.org
 • Formació en gestió d'equips per a contractats/des
 • 2014-2015
 • Procediment o protocol intern
 • No té abast territorial ( es tracta d'un procediment, protocol, etc)
 • Formació de 8 hores de duració aprox., distribuïda en dues sessions, on es donen eines i orientacions als professionals contractats per gestionar i coordinar amb èxit equips mixtes de treball.
 • Millorar el treball en equip i la coordinació de les activitats, donant eines als responsables. Integrar de manera eficaç als voluntaris/es als equips de treball i facilitar-ne el seu acompanyament.
 • Voluntaris/àries | Coordinadors/es de voluntariat | Personal contractat
 • Bloc 2: L'Estratègia permanent de voluntariat
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Consolidar l'estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l'encaix amb qualitat del voluntariat | Apoderar les entitats per a la gestió de la formació del seu voluntariat i la seva gestió
 • Reconèixer i visualitzar el rol del coordinador de voluntariat a les entitats i persones voluntàries | Detectar noves necessitats formatives de les persones coordinadores de voluntariat | Capacitar els i les coordinadors/es de voluntariat per a fer la seva tasca 8gestió i acompanyament) i facilitar-los recursos i eines per a la gestió dels processos que han de dur a terme | Reconèixer els drets i deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre voluntaris i entitats | Clarificar el paper del personal contractat per l'entitat i la relació de servei i l'encaix que s'estableix amb l'equip de voluntariat | Capacitar les persones responsables de dissenyar i impartir la formació interna i bàsica del voluntariat en el si de les entitats i facilitar-los eines i recursos per a gestionar amb qualitat el pla de formació i els itineraris formatius del seu voluntariat
 • Elena
 • Hereu Dewin
 • ehereu@casaldelsinfants.org
 • Responsable de Voluntariat