• Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris
 • Barcelona
 • www.casaldelsinfants.org
 • L'Escola Suma
 • 2014-2015
 • Actuació (conjunt d'activitats que s'allarguen en el temps més enllà d'un fet o acció puntual
 • Territorial - Comarcal
 • Barcelonès
 • Es realitzen xerrades de sensibilització a escoles o instituts amb alumnes dels darrers anys d'ESO i/o Batxillerat. Es porten a terme accions de captació de fons conjuntes amb els centres educatius.
 • Acostar els joves a la realitat i les necessitats socials, aconseguir una cantera de futurs voluntaris/es (o premonitors de suport), donar a conèixer l'entitat i ampliar fonts de finançament.
 • Coordinadors/es de voluntariat | Ciutadania | Centres educatius
 • www.casaldelsinfants.org
 • Bloc 2: L'Estratègia permanent de voluntariat
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, cercant la proximitat territorial | Consolidar l'estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l'encaix amb qualitat del voluntariat
 • Organitzar campanyes per donar a conèixer i sensibilitzar els diferents agents sobre l'associacionisme i el voluntariat i la seva tasca i el rol en el si de la comunitat | Donar a conèixer les entitats que formen part del cens d'entitats de voluntariat de Catalunya | Reconèixer i visualitzar el rol del coordinador de voluntariat a les entitats i persones voluntàries | Reconèixer els drets i deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre voluntaris i entitats
 • Elena
 • Hereu Dewin
 • ehereu@casaldelsinfants.org
 • Responsable de Voluntariat