• Ajuntament de Caldes de Montbui
 • Caldes de Montbui
 • voluntariat.entitatsdecaldes.cat
 • Punt de Voluntariat Municipal
 • 2014-2015
 • Actuació (conjunt d'activitats que s'allarguen en el temps més enllà d'un fet o acció puntual
 • Territorial - Local
 • Caldes de Montbui
 • Servei d'atenció a la ciutadania interessada en realitzar un voluntariat en el marc d'una entitat sense ànim de lucre del municipi. Atenció i acompanyament a les entitats que volen incorporar la figura del voluntariat. Planificació i execució del Pla de Formació anual. Organització d'actes de sensibilització i difusió del voluntariat. Col·laboració amb les entitats de voluntariat mitjançant convenis.
 • El foment de l'associacionisme i el Voluntariat d'acord amb el model català de voluntariat que es descriu a la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i del foment de l'associacionisme
 • Voluntaris/àries | Coordinadors/es de voluntariat | Responsables i membres de la junta | Socis/es de l'entitat | Ciutadania | Administracions públiques i ens locals | Centres educatius | Entitats i associacions (a més de la vostra) | Mitjans de comunicació (digital, premsa, ràdio, xarxes socials, blogs, etc...)
 • voluntariat.entitatsdecaldes.cat
 • A tots 2
 • Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat
 • Aglutinar el sector entorn uns valors i estàndards propis del model català del voluntariat (MCdV)
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, cercant la proximitat territorial | Consolidar l'estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l'encaix amb qualitat del voluntariat | Apoderar les entitats per a la gestió de la formació del seu voluntariat i la seva gestió
 • Organitzar campanyes per donar a conèixer i sensibilitzar els diferents agents sobre l'associacionisme i el voluntariat i la seva tasca i el rol en el si de la comunitat | Promoure la presència de les entitats i del voluntariat als mitjans de comunicació | Fer visibles els Punts de Voluntariat del Territori (locals, supramunicipals) i donar suport a la seva tasca d'acord al model català del voluntariat (MCdV) | Reconèixer i visualitzar el rol del coordinador de voluntariat a les entitats i persones voluntàries | Reconèixer els drets i deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre voluntaris i entitats