• Ajuntament de Caldes de Montbui
 • Caldes de Montbui
 • http://www.caldesdemontbui.cat/
 • Curs d'iniciació al Voluntariat
 • 2015
 • Acció, acte concret, fet o activitat puntual
 • Territorial - Local
 • Caldes de Montbui
 • Curs adreçat a persones que es vulguin iniciar en el món del voluntariat en qualsevol àmbit
 • Promoció del voluntariat d'acord amb el model català de voluntariat
 • Ciutadania | Entitats i associacions (a més de la vostra) | Mitjans de comunicació (digital, premsa, ràdio, xarxes socials, blogs, etc...)
 • voluntariat.entitatsdecaldes.cat
 • Bloc 2: L'Estratègia permanent de voluntariat
 • Sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i els seus valors | Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, cercant la proximitat territorial
 • Organitzar campanyes per donar a conèixer i sensibilitzar els diferents agents sobre l'associacionisme i el voluntariat i la seva tasca i el rol en el si de la comunitat | Reconèixer els drets i deures del voluntariat i de l'entitat com a espai de garantia de les relacions entre voluntaris i entitats