• ATENEU POPULAR DE PONENT
 • Assosiacio
 • Lleida
 • www.ateneulleida.cat
 • la sostenibilitat i el bon govern de les entitats
 • 2015
 • Acció, acte concret, fet o activitat puntual
 • Territorial - Local
 • Lleida ciutat
 • la sostenibilitat i el bon govern de les entitats
 • Ajuda per aplicar la transparència a la webb
 • Coordinadors/es de voluntariat
 • www.ateneulleida.cat
 • Bloc 1: La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu
 • Estimular la pràctica de la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats
 • Elaborar estratègies que garanteixin a les entitats treballar amb transparència i establir mecanismes de control
 • PILAR
 • BAYO I JUAN
 • pibayo@gmail.com
 • TRESORERA